Tez Danışmanlığı, Tez Yazdırma ve Tez Hazırlama Hizmetleri

Tez Yazım Merkezleri

Tez Yazım Merkezleri

Tez yazım merkezleri akademik çalışma yürüten kişilere rehberlik yaparak çalışmanın her aşamasında destek verir. Çünkü bu, öğrencilerin öğrencilik yılları boyunca belki de en fazla stres yaşadıkları ve nasıl yol alacaklarını bilemedikleri bir dönemdir. Lisans tezi ve doktora gibi çalışmaları istenen seviyede kaleme almak kolay değildir.

Tez hazırlama sürecinde öğrenciden beklenen pek çok gelişim aşaması vardır. Yükseköğretim kurumlarının amacı bu gelişim aşamalarını öğrencilere tamamlatarak belli yetenekler kazandırmaktır. Türkiye’de 300 binden fazla yüksek lisans öğrencisi vardır. Bu öğrencilerin bilgi seviyeleri birbirinden farklıdır. Amaç bu tarz çalışma yürüten kişilere destek olmak ve onlardan beklenen becerileri geliştirmelerine katkı sunmaktır.

 • Tez yazımı esnasında bir konu hakkında uzmanlık seviyesine ulaşılır.
 • Konu derinlemesine irdelenir.
 • Bir konu hakkında nasıl araştırma yapılacağı öğrenilir.
 • Konunun nasıl eleştirileceği fark edilir.
 • Analiz etme becerisi kazanılır.
 • Konu ile ilgili tanımlanan sorunun nasıl cevaplanacağı ve bu cevabın nasıl kaleme alınacağı en önemli kazanımdır.
 • Konu detaylı öğrenilerek sunulur.

Tez yazdırma sürecinde bütün bu kazanımlar elde edilir. Öğrenci hiç bilmediği bir alanda çalışma yürütürken destek almaya ihtiyaç duyar. Sürecin belirsizliği, zaman kısıtlılığı, beklentiler öğrencileri destek arayışına iter.

Tez Yazım Merkezleri Ne İş Yapar?

Tez merkezi olarak profesyonel hizmetler yürüten bir kurumuz. Ülkemizdeki yükseköğretim kurum sayısının 208 olduğu düşünülürse binlerce öğrencinin tez yazım danışmanlığı hizmetine ihtiyacı olduğu görülür. Amacımız öğrencilerin bütün beklentilerini karşılayabilecek şekilde hizmet vermektir. Çünkü akademik çalışmalar dikkat ve özen ister.

Tez nasıl yazılır sorusunun cevabını bulmaya çalışanlar, aynı zamanda nasıl destek alabileceklerini de araştırır. Tez hazırlama merkezi olarak hizmet veren bizim gibi profesyonel kurumlarla yol alanlar, ortaya kusursuz çalışmalar çıkarır. Verdiğimiz hizmetle öğrenciler çalışmalarını en iyi şekilde tamamlar. Savunma sürecini sorunsuz atlatır.

Tez yazma sürecinde çalıştığımız öğrencileri en iyi şekilde yönlendirerek mağduriyet yaşamalarına izin vermiyoruz. Başvuru yapılır yapılmaz hızlı bir dönüş yapıyoruz. Öğrencinin yaşadığı stresi ve kaygıyı bildiğimiz için hemen destek oluyoruz. Çünkü bu tarz çalışmalar pek çok aşamayı içerir ve bu durum, hızlı yol almayı gerektirir. Çalışmanın her aşamasında destek gerekir:

 • İlk olarak konu seçiminde yardımcı oluruz.
 • Konu hakkında rahat araştırma yapılabilmesi için çerçevesi belirlenir.
 • Çalışma nasıl bir süreci izleyerek yürütülecekse o aşamalar düzenlenir.
 • Araştırma soruları tespit edilir.
 • Soruların cevapları bulunur.
 • Daha önce konuyla ilgili yapılan araştırmalar taranır.
 • Veriler kayda geçer.
 • Kaynaklar yazılır.
 • Analiz aşaması tamamlanınca çıkan sonuçlar kaleme alınmaya başlanır.
 • Konu başlıklara ayrılarak yazılmaya başlanır.
 • Yazım aşaması yükseköğretim kurumunun istediği formata uygundur.
 • Öğrenci savunma kısmına hazırlanarak çalışma tamamlanır.

Bitirme projesi yapanlar bu aşamaları profesyonel kadromuzla adım adım takip ederek sorunsuz şekilde yol alır.

Tez Yazım Merkezlerine Nasıl Güvenebilirim?

Tez merkezi olarak hizmet veren kurumlar arasında güvenilir olanı bulduğunuzdan nasıl emin olabilirsiniz? Tez yazan firmalar arasında seçim yapmak zor alabilir. Bu sebeple bazı özelliklere dikkat ederek doğru kararı verebilirsiniz:

 • Araştırma yaptığınız kurum nasıl hizmetler veriyor?
 • Kadrosu deneyimli kişilerden mi oluşuyor?
 • Tecrübeleri nasıl?
 • Her bölümden veya alandan çalıştıkları uzman var mı?
 • Gizliliğe önem veriliyor mu?
 • Özgün çalışmalar yapılıyor mu?
 • İntihal kurallarına uyuluyor mu?
 • Çalışmaları etik mi?
 • Tez yazdırma ücretleri nasıl?
 • Ödeme kolaylığı sunuluyor mu?
 • Gizlilik sözleşmesi var mı?

Tez yazan yerler arasında en doğru kurumla çalışmak isterseniz ilk olarak bu soruların cevaplarını arayabilirsiniz. Yıllardan beri bu alanda hizmet veren bir kurum olarak öğrencilerin ihtiyaçlarını gözlemliyor ve o ihtiyaca yönelik olarak hizmet unsurları belirliyoruz.

Kurum olarak lisans bitirme tezi başta olmak üzere yüksek ve doktora tezi hazırlamak isteyen öğrencilerimizin bütün ihtiyaçlarına cevap veriyoruz. Çalışma hangi aşamada bize ulaşırsa ulaşsın çalışmayı inceleyip istenen seviyeye getiriyoruz.

Tez düzenleme merkezi olarak öğrencilerimize teorik bir bilginin çaba harcanarak nasıl işleneceğini gösteriyoruz. Bize ulaştığınızda başta sözleşme yaparak karşılıklı olarak haklarımızı güvence altına alıyoruz. İstediğiniz teslim tarihinde çalışmayı teslim ediyor, kişisel bilgilerin gizliliğine özen göstererek yol alıyoruz.

Tez Yazım Merkezleri Çalışma Şekli Nedir?

Tez merkezi olarak hizmet veren kurumların hedefi, öğrencilerin akademik formatta çalışma hazırlamasına rehberlik etmektir. Yükseköğretim kurumunda öğrenim gören 8,5 milyon öğrenci arasında akademik formatta çalışmayı tamamlamak için binlerce öğrencinin desteğe ihtiyacı olduğu görülür.

70 sayfa yüksek lisans tezi hazırlamak için zaman ayırmak, çalışmayı istenen seviyede yürütebilmek, çeviri yapmak, çalışmayla ilgili uzmanlaşacak kadar bilgi sahibi olmak çoğu öğrenci için içinden çıkılmaz bir haldir. Tam da bu noktada para ile tez yazdırma bir çözüm olarak durur.

 • Bizler profesyonel şekilde tez yazan kişiler olarak öğrencilere 7/24 destek veriyoruz. Öğrenci çalışmanın her anında ve çalışmayla ilgili istediği anda bizimle iletişime geçebilir.
 • Çalışma, kurumumuza geldiğinde hangi aşamadıysa devralıyoruz.
 • Teslim süresine göre zaman çizelgesi hazırlıyoruz.
 • Çalışma planı oluşturup o plana göre yol alıyoruz.
 • Araştırmayı tamamlayıp analiz yapıyoruz.
 • Gerekiyorsa SPSS anket çalışmasını yürütüyoruz.
 • Elde ettiğimiz bilgileri yorumlayarak sonuç çıkarıyoruz.
 • İstenen seviyede bilgileri kaleme alıyoruz.
 • Çalışmasını bitiren öğrenci için editörlük desteği sunuyoruz.
 • Öğrenciyi savunma aşamasına hazır hale getiriyoruz.

Proje yazdırma hem özgün hem de etik ve intihal kurallarına uygun olarak yürütülmelidir. Biz de kurum olarak bu üç noktaya çok ehemmiyet veriyoruz. Farkımız uzmanlarımızın ortaya çıkardığı titiz çalışmalardır.

Tez Yazım Merkezleri Hangi Adımları İzler?

Tez hazırlama danışmanlık hizmeti veren her işletme, çalışmanın en başından itibaren rehberlik yapmayı ister. Çünkü öğrenci projesini eksiksiz ve vakit kaybı yaşamadan tamamlamış olur. Çalışmanın her adımı o sebeple önemlidir. Aşama aşama gidilir ve her aşama sorunsuz geçildiğinde istenildiği gibi bir tez ödevi karşımıza çıkar.

Tez merkezi olarak yürüttüğümüz aşamaları şöyle sıralayabiliriz:

 • Öğrencinin ilgisine göre geçerli bir konu seçmek
 • Seçilen konunun sınırlarını çizmek
 • Araştırma soruları oluşturmak
 • Bu sorulara göre cevapları bulmak
 • Cevapların oluşması için iyi bir araştırma planı yapmak
 • Plana göre hareket ederek literatür taraması yapmak
 • Verileri toplamak ve analiz etmek
 • Yazılacak olanları sıralamak
 • Başlıkları tespit etmek
 • Bölümler oluşturmak
 • Referansları kaydetmek
 • Son olarak da istenen kurallara göre kaleme almak

Tez danışmanlık aşamaları çalışmanın türüne göre değişebilir. İşletmemizde hizmet veren uzman kadromuz disiplinli çalışmalar yürütür. Farklı disiplinlerden destek alınması gerektiğinde de uzmanlarımız kendi aralarında birbirlerine destek olur. Hangi aşamada olursanız olun uzmanlarınız o aşamada destek verir.

Tez Yazım Merkezleri Ücretleri Nasıldır?

Tez danışmanlık merkezi tarafından ücretlendirme yapılırken bazı unsurlara dikkat edilir. Akademik çalışma yürütecek kişinin nasıl bir beklenti içinde olduğu önemlidir. Çünkü bazı çalışmalar en başından gelirken bazı çalışmalar tamamlanmaya yakın olarak ulaşır. Çalışmanın hangi aşamada olduğu ve çalışmayla ilgili nasıl bir rehberlik istendiği önemlidir.

 • Çalışma hangi aşamada geldi?
 • Çalışma için editörlük gerekli mi?
 • SPSS veri analizi isteniyor mu?
 • Anket çalışması veyahut başka çalışmalar yapılacak mı?
 • Çalışma kaleme alınacak mı?
 • Grafik tasarımı isteniyor mu?
 • Sayfa düzenlemesi yapılacak mı?

Bu ve benzer sorulara göre tez yazdırma fiyatları değişir. Her öğrencinin çalışmasıyla ilgili danışmanlık alacağı alan farklı olabilir. İhtiyaç duyulan yardıma göre süreç değiştiği gibi ödeme miktarı da değişir. Amacımız her zaman öğrencilerimize yardımcı olmak, kaliteli hizmet vermektir.

Elbette ki çalışmaya verilen emek kadar çalışmanın konusu, uzmanlık alanı, çalışmanın türü, çalışma için gerekli sayfası sayısı, çalışmanın teslim tarihi de tez yazma fiyatları konusunda etkilidir. Biz firma olarak fiyat aralıkları belirleyerek en uygun hizmeti vermeye çalışıyoruz.

Ucuza tez yazdırma konusunda öğrencilerimizin yanındayız. Okul harçlıklarının ne kadar değerli olduğunu biliyoruz. Öğrencilerimizin mağdur olmasını istemediğimiz gibi verdiğimiz emeğin zayi olmasını da arzu etmiyoruz. Her çalışmayı kendi içinde değerlendirerek en makul ücreti belirliyoruz.

Tez Yazım Merkezleri Hizmetlerinden Yararlanmak Avantajlı Mı?

Tez yazım merkezi bir öğrencinin kafasına takılan bütün sorulara cevap verecek şekilde hizmet sunar. Çünkü akademik çalışma esnasında öğrenciler tam olarak ne yapacaklarını bilemedikleri için zihinlerinde pek çok soru birikir:

 • Çalışma konumu nasıl belirleyeceğim?
 • Araştırmayı neye göre yapacağım?
 • Kaynaklara nasıl ulaşacağım?
 • Kaynak taramasını neye göre yapacağım?
 • İçeriği nasıl yazacağım?
 • Literatür taramasını bitirebilecek miyim?
 • Yaptığım çıkarımları nasıl yazacağım?

Tez akademi hizmeti veren bizim gibi kurumlar bu ve benzer soruların cevaplarını öğrenciye rehber eşliğinde verir. Mesela yüksek lisans tez yazdırma konusunda tereddütlü olan öğrencinin kafasındaki sorular cevaplanır. Daha sonra çalışma adım adım takip edilir. Her aşama sorunsuz şekilde tamamlanır. Böylece bir sonraki çalışma adımına kolayca geçilir.

Öğrenci parayla tez yazdırma sürecinde profesyonel destek aldığı takdirde akademik çalışmasını başarıyla tamamlamış olur. Bizim gibi profesyonel hizmet veren kurumlarla yol alan öğrenciler için pek çok avantaj vardır:

 • Öğrenci zaman kaybetmez.
 • Danışmak istediği her an uzmanımıza ulaşır.
 • Çalışmanın hiçbir aşamasında stres yaşamaz.
 • Kafasına takılan her sorunun cevabını bulur.
 • Çalışması hem dil hem de içerik yönünden çok iyi seviyede olur.
 • Çalıştığı konu hakkında uzmanlık seviyesinde bir bilgiye kavuşmuş olur.
 • Ödeme kolaylığı ile bütçesi zorlanmaz.

Tez Yazım Merkezleri İçinde Yerimiz

Tez yazım şirketleri profesyonel hizmet vererek öğrencilerle işbirliği kurar. Bu işletmelerden biri de biziz. İstiyoruz ki öğrencilerimiz özgün çalışmalar yaparken onlara destek olabilelim. Çünkü tez danışmanı hizmeti sadece okul hayatı için değil, aynı zamanda iş arama süreçlerini de kolaylaştırıcı bir etkiye sahiptir.

Güvenilir tez yazdırma siteleri içinde yerini alan ve yıllardır bu alanda hizmet vererek öğrencilere öncülük eden işletmemize ulaşmak çok kolaydır:

 • WhatsApp uygulamamızdan
 • E-mail yoluyla
 • Telefon numaralarımızdan

Bitirme tezi başta olmak üzere çalışmalarınızın her aşamasında uzman kadromuzdan destek talep edebilirsiniz. Hem kişisel bilgilerinizin korunmasını sağlarız hem de güvenilir şekilde istediğiniz tarihte çalışmaları teslim ederiz.

Benzer Makaleler